תמונה של איש על אופניים

בלוג

מהו קרע צולבת קדמית?

הצולבת הקדמית הינה אחת מארבע רצועות עיקריות שמייצבות את הברך.
רצועת הצולבת הקדמית מחברת בין עצם הירך(femur) באזור האחורי לבין עצם השוק
(tibia) באזור הקדמי. הרצועה עוברת בתוך מפרק הברך בצורה אלכסונית.
מנגנון הפציעה:
מתיחה או קרע של הצולבת הקדמית מתרחשים לרוב כאשר:
01| מתבצעת תנועה סיבובית חזקה של הברך בזמן שהרגל נעוצה היטב בקרקע.
02| כאשר הרגל נעוצה היטב בקרקע וכוח חיצוני חזק מופעל מאחור לכיוון קדמי
קורה פעמים רבות בספורט עם מגע כמו כדורגל, ראגבי.
03| בזמן האטה מספרינט או נחיתה מקפיצה, כאשר הברך ביישור מלא והכוחות המופעלים
דוחפים לכיוון

הצולבת הקדמית הינה אחת מארבע רצועות עיקריות שמייצבות את הברך.
רצועת הצולבת הקדמית מחברת בין עצם הירך(femur) באזור האחורי לבין עצם השוק
(tibia) באזור הקדמי. הרצועה עוברת בתוך מפרק הברך בצורה אלכסונית.
מנגנון הפציעה:
מתיחה או קרע של הצולבת הקדמית מתרחשים לרוב כאשר:
01| מתבצעת תנועה סיבובית חזקה של הברך בזמן שהרגל נעוצה היטב בקרקע.
02| כאשר הרגל נעוצה היטב בקרקע וכוח חיצוני חזק מופעל מאחור לכיוון קדמי
קורה פעמים רבות בספורט עם מגע כמו כדורגל, ראגבי.
03| בזמן האטה מספרינט או נחיתה מקפיצה, כאשר הברך ביישור מלא והכוחות המופעלים
דוחפים לכיוון

הצולבת הקדמית הינה אחת מארבע רצועות עיקריות שמייצבות את הברך.
רצועת הצולבת הקדמית מחברת בין עצם הירך(femur) באזור האחורי לבין עצם השוק
(tibia) באזור הקדמי. הרצועה עוברת בתוך מפרק הברך בצורה אלכסונית.
מנגנון הפציעה:
מתיחה או קרע של הצולבת הקדמית מתרחשים לרוב כאשר:
01| מתבצעת תנועה סיבובית חזקה של הברך בזמן שהרגל נעוצה היטב בקרקע.
02| כאשר הרגל נעוצה היטב בקרקע וכוח חיצוני חזק מופעל מאחור לכיוון קדמי
קורה פעמים רבות בספורט עם מגע כמו כדורגל, ראגבי.
03| בזמן האטה מספרינט או נחיתה מקפיצה, כאשר הברך ביישור מלא והכוחות המופעלים
דוחפים לכיוון