תמונה של איש על אופניים

בלוג

מהו ספונדילוליסטזיס?

אישה במבט מאחור מחזיקה את הגב

זוהי פתולוגיה בגב שמתארת מצב בו מתרחשת החלקה של חוליה לכיוון קדמי.
נמצא שיש רקע משפחתי,שמצביע על תורשה גנטית של הפתולוגיה.
קיימת חלוקה על פי Wilte :
Dysplastic Spondylolisthesis- דפורמציה מולדת, כאשר מפרקי הפאסט פגומים זהו מצב די נדיר אך קיים.

זוהי פתולוגיה בגב שמתארת מצב בו מתרחשת החלקה של חוליה לכיוון קדמי.
נמצא שיש רקע משפחתי,שמצביע על תורשה גנטית של הפתולוגיה.
קיימת חלוקה על פי Wilte :
Dysplastic Spondylolisthesis- דפורמציה מולדת, כאשר מפרקי הפאסט פגומים
זהו מצב די נדיר אך קיים.

זוהי פתולוגיה בגב שמתארת מצב בו מתרחשת החלקה של חוליה לכיוון קדמי.
נמצא שיש רקע משפחתי,שמצביע על תורשה גנטית של הפתולוגיה.
קיימת חלוקה על פי Wilte :
Dysplastic Spondylolisthesis- דפורמציה מולדת, כאשר מפרקי הפאסט פגומים
זהו מצב די נדיר אך קיים.

זוהי פתולוגיה בגב שמתארת מצב בו מתרחשת החלקה של חוליה לכיוון קדמי.
נמצא שיש רקע משפחתי,שמצביע על תורשה גנטית של הפתולוגיה.
קיימת חלוקה על פי Wilte :
Dysplastic Spondylolisthesis- דפורמציה מולדת, כאשר מפרקי הפאסט פגומים
זהו מצב די נדיר אך קיים.